Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Kultúra

Deň matiek:

Druhá májová nedeľa je neodmysliteľne venovaná matkám. Inak tomu nebolo ani vo Vyškovciach, kde sa uskutočnilo príjemné, kultúrne popoludnie.

V úvode programu starosta predniesol slávnostný príhovor venovaný matkám a ženám a uviedol pripravený kultúrny program, ktorého hlavnú časť tvorilo vystúpenie Folklórnej skupiny „Oľšavčanka“ s kultúrnym pásmom „Priadky.“ Vo svojom vystúpení starším pripomenuli, mladším priblížili, ako niekedy vyzeral život na dedine. V sprievode heligónky zaspievali známe ľudové piesne, ktoré dopĺňali vtipnými dialógmi. Po skončení kultúrneho programu starosta obce s poslancami obecného zastupiteľstva pripravili občerstvenie a pohostenie. Celé podujatie sa nieslo v príjemnej atmosfére.
Ako pamiatku na tento krásny deň si ženy a matky odniesli domov pekný darček a kvet.

https://www.vyskovce.sk/den-matiek-g28-50

Mesiac úcty starším:

Mesiac Október je už oddávna venovaný úcte k starším. A preto aj my vo Vyškovciach sme dňa 20. októbra 2019 v sále obecného úradu pripravili pre našich seniorov posedenie, aby sme im vzdali úctu, lásku a pozornosť. Všetkých zúčastnených seniorov privítal starosta obce Bc. Dušan Antoš. Po príhovore nasledoval kultúrny program v podaní folklórneho súboru Olšavan pásmom „Kosenie lúky“.
Na tomto slávnostnom posedení nechýbalo pohostenie a občerstvenie, ktoré prichystali poslanci obecného zastupiteľstva. Naši seniori si pospomínali na časy minulé a mali radosť zo spoločného stretnutia.