Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Samospráva

Samospráva

Adresa:

Obecný úrad Vyškovce
Vyškovce 12, 090 21 Chotča

IČO:  00331198

DIČ: 2020822606

+421 907 997 078
vyskovce@centrum.sk

Starosta:

 • Bc. Dušan Antoš

Zástupca:

 • Mgr. Martin Zapotocký

Hlavný kontrolór: PhDr. Štefan Radačovský

Poslanci OZ:

 • Jozef Bogdan
 • Bc. Lýdia Hamarčáková
 • Stanislav Hamarčák
 • Nikola Papierniková
 • Mgr. Martin Zapotocký

Zloženie komisií obecného zastupiteľstva:

 • Komisia pre verejný poriadok a životné prostredie: Bogdan Jozef, predseda komisie a Bc. Lýdia Hamarčáková, Stanislav Hamarčák, Nikola Papierniková a Mgr. Martin Zapotocký, členovia komisie.
 • Komisia pre školstvo, kultúru a šport: Stanislav Hamarčák, predseda komisie a Jozef Bogdan,  Bc. Lýdia Hamarčáková, Nikola Papierniková a Mgr. Martin Zapotocký, členovia komisie.
 • Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov: Bc. Lýdia Hamarčáková, predseda komisie a  Jozef Bogdan, Stanislav Hamarčák,  Nikola Papierniková a Mgr. Martin Zapotocký, členovia komisie.
 • Komisia pre správu obecného majetku a financii: Nikola Papierníková, predseda komisie a Jozef Bogdan, Bc. Lýdia Hamarčáková,  Nikola Papierniková a Mgr. Martin Zapotocký, členovia komisie.

Bankové spojenie: VUB a. s.
Číslo účtu: SK73 0200 0000 2482 1612

BIC: SUBASKBX

Kompetencie:
Obec Vyškovce je samostatný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Stavebný úrad a mzdová učtáreň  pre obec Vyškovce sú zriadené na:

Spoločnom obecnom úrade vo Vyšnej Olšave so sídlom v Stropkove, Hlavná 7, 090 01. 

+421 54 4795 699 – stavebný úrad, Bc. Anna Regrútová, Bc. Vlasta Petričková
regrutova@zoznam.sk
petrickova.vlasta@centrum.sk

+421 54 7422 840 - mzdová učtáreň, Mária Džupinová
marienka10000@gmail.com