Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Všeobecné záväzné nariadenia

 • 31.12.2021 | 0.06 Mb
  O miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady
 • 30.12.2019 | 0.81 Mb
  O miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady
 • 01.01.2018 | 0.64 Mb
 • 02.05.2016 | 0.49 Mb
  O zásadách zostavovania, schvaľovania a kontroly plnenia rozpočtu obce
 • 03.05.2016 | 0.4 Mb
  O prijímaní, evidencií, prešetrovaní a vybavovaní sťažnosti podaných na Obecnom úrade vo Vyškovciach
 • 24.10.2016 | 0.42 Mb
  O ochrane životného prostredia a verejného poriadku
 • 25.10.2016 | 0.71 Mb
  O zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom obce Vyškovce a majetkom štátu, ktorý obec užíva
 • 17.12.2016 | 0.53 Mb
  O správnych poplatkoch a poplatkoch za služby a úkony obce
 • 19.12.2016 | 0.49 Mb
  O prevádzke Domu nádeje a miestneho cintorína